Course Code: Ntm324

A kurzus célja, hogy a hallgatókat megismertesse egy sérülékeny helyzetben lévő társadalmi csoport, a szexuális kisebbségek jogaival, az őket érintő legalapvetőbb kihívásokkal. A félév során megtárgyaljuk az LMBT személyek alapvető emberi jogaival kapcsolatos elméleteket valamint a szexuális orientáció és a nemi identitás fogalmi elemeit. A kurzus olyan gyakorlati kérdésekre és egyben LMBT személyeket érintő nehézségekre koncentrál, mint a párkapcsolat, az együttélési formák jogi elismerése, a gyűlölet-bűncselekmények, a kriminalizáció, egészségügy vagy éppen a gyülekezési jog. A vonatkozó nemzetközi és hazai jogi és politikai környezetet jogesetek feldolgozásával szemléltetjük.

Az órákon a hallgatóktól aktív részvételt, a megadott szakirodalmak ismeretét várom. Fontos, hogy minden órára készüljenek és olvassanak annak érdekében, hogy az adott óra témáját közösen, kritikusan tudjuk feldolgozni.

A kurzus teljesítésének feltételei

- órai részvétel (gyakorlat)

- a hallgató által szabadon választott téma bemutatása (PPT prezentáció) a megadott szakirodalmak felhasználásával megírt esszé (position paper) kíséretében.
1. Elméleti alapok: szexuális orientáció, nemi identitás és emberi jogok. LMBT terminológia. Egyenlőség, autonómia, antidiszkrimináció. Yogyakarta-folyamat

2. Történeti áttekintés: A homoszexualitás kriminalizációja, , a melegjogi mozgalmak születése Európában és az Egyesült Államokban, dekriminalizáció

3. A queer – elmélet

4. Azonos nemű párok együttélése, család, házasság, örökbefogadás kérdései

5. Homofób és transzfób indíttatású gyűlölet-bűncselekmények, „homoszexuális propaganda tilalmak”

6. Az LMBT személyek gyülekezési joga – nemzetközi kitekintés: felvonulások

7. Az LMBT személyek üldözése: menedékjogi kérdések

8. Nemi identitás, transszexuális jogok, egészségügyi alapproblémák

9. Feminizmus: történet és elmélet

10. Gender mainstreaming

11. Nők, mint az erőszak áldozatai

12. Hallgatói prezentációk

13. Hallgatói prezentációk
Kötelező irodalom:

- EUROPEAN COMMISSION: Manual for Gender Mainstreaming – Employment, Social Inclusion and Social Protection Policies.

- JAGOSE, Annamarie: Bevezetés a queer- elméletbe. Új Mandátum Kiadó, Budapest, 2003.

- KOVÁCS Kriszta: Az egyenlőség felé. A hátrányos megkülönböztetés tilalma és a támogató intézkedések. L’Harmattan, Budapest, 2012.

- O’FLAHERTY, Michael – FISHER, John: Szexuális orientáció, nemi identitás és nemzetközi emberi jogok: a Yogyakarta alapelvek. In Fundamentum, 2008/3.

- TAKÁCS Judit: Homoszexualitás és társadalom. Új Mandátum Kiadó, Budapest, 2004.

- TAKÁCS Judit (szerk.): Homofóbia Magyarországon. L’Harmattan, Budapest, 2011.

- TAKÁCS Judit (szerk.): A lélek műtétei. Új Mandátum Kiadó, Budapest, 2005.

- UITZ Renáta – SALÁT Orsolya: Alkotmányos érték-e a melegek autonómiája. Külföldi példák és tapasztalatok. In Fundamentum, 2008/3.

- YOGYAKARTA Alapelvek. Alapelvek a nemzetközi emberi jogi szabályok alkalmazásáról a szexuális irányultsággal és nemi identitással kapcsolatban.


Jogesetek

1. Homoszexualitás I. Bowers kontra Hardwick-eset USA Supreme Court (1986)

2. Homoszexualitás II. Lawrence és mások kontra Texas-eset. USA Supreme Court (2003)

3. Az azonos neműek élettársi kapcsolata, házassága. Magyar Alkotmánybíróság 14/1995 AB határozat

4. Bejegyzett élettársi kapcsolat – Magyar Alkotmánybíróság 154/2008 AB határozat

5. Egyedülálló homoszexuális férfi általi örökbefogadás. Fretté kontra Franciaország EJEB (36515/97. sz. kérelem)

6. Az apa homoszexuális beállítottságának szerepe gyermekelhelyezésnél. Salgueiro da Silva Mouta kontra Portugália (33290/96. sz. kérelem) EJEB

7. Szexuális orientáció és örökbefogadás. E. B. Franciaország elleni ügye. EJEB

8. Egyenlőség napjai. Baczkowski és mások kontra Lengyelország. EJEB

9. Homofób gyűlöletbeszéd. Vejdeland és mások kontra Svédország. EJEB

10. LMBT aktivista – Toonen kontra Ausztrália-eset. ENSZ Emberi Jogi Bizottság

11. X, Y, Z kontra Hollandia – EU Bíróság előzetes döntéshozatali eljárás – meghatározott társadalmi csoport

12. A, B and C v. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

13. Dudgeon kontra Egyesült Királyság (7525/75). EJEB

14. Norris kontra Írország. (10581/83). EJEB

15. Egyenlő Bánásmód Hatóság egyes ügyei